söndag 5 december 2010

Hans Sebald Beham


Med dessa glada festbilder tar jag ett litet juluppehåll och återkommer igen efter nyår. Motiven i fråga är tagna ur en längre svit bilder där den tyska renässansmästaren Hans Sebald Beham (ca 1500-1550) skildrar vilt festande bönder och deras karnevaliska upptåg. Bilderna tillhör en genre signifikativ för den tyska renässansen där man gärna fokuserade på människans mindre smickrande sidor. Titta på bilderna och låt er roas!


Hans Sebald Beham var annars en konstnär som verkade inom flera olika genrer. Liksom samtida kollegor som Hans Baldung Grien, Albrecht Altdorfer, Georg Pencz och Heinrich Aldegrever utförde han bland annat en rad motiv med ett mer eller mindre pornografiskt innehåll. Allegoriska framställningar av döden och ruttnande lik var även flitigt förekommande. I scenerna som jag valt ut är det dock framförallt fest, dans och spyor som gäller.


Den tyska renässanskonstens dragning åt det makabra kan generellt sägas ha sina rötter i den radikala reformationen och dess ikonoklastiska tendenser. Men det existerar även andra möjliga tolkningar av genren. Förr i tiden ville man gärna tolka motiv likt dessa som en sorts visuell bekräftelse på upphovsmannens förmodade gudlösa leverne. Bland annat kunde man då åberopa ett gammalt rättegångsprotokoll där Hans Sebald Beham tillsammans med kollegan Georg Pencz och yngre brodern Bartel Beham betecknades som just ”de gudlösa målarna”. Detta var dock anklagelser som av allt att döma främst hängde samman med konstnärens politiska ställningstagande under det stora tyska bondeupproret 1525 - men visst är det ibland lite frestande att sätta ett likhetstecken mellan konstnären och hans livsverk…

Bilderna i inlägget hämtade jag från British Museums bildarkiv. Fler bilder av samma slag hittar ni här.