torsdag 3 maj 2012

Jan Wellens de Cock och Barnkorståget


För ett par veckor sedan var jag ute på British Museums hemsida och letade efter bilder tillskrivna den i Antwerpen verksamme målaren Jan Wellens de Cock. Hittade då följande mycket charmfulla små tryck föreställande barn som går i en procession. För den oinvigde kan kanske innehållet i dessa motiv te sig en aning besynnerligt men antagligen skall de förstås som någon form av karnevalisk lustighet rörande de så kallade tyska och franska barnkorståget 1212. Notera inte minst de smått sarkastiska inskriptionerna längst upp i bildplanet - hämtade från Psaltaren 8 och Matteusevangeliet 18 – som högtidligt utpekar det oskuldsfulla barnet som varje troendes förebild.

Jan Wellens de Cock (ca 1480-1527) var vid sidan av Albrecht Altdorfer och Joachim Patinir en av sin tids mest betydelsefulla landskapsmålare. Mest berömd blev han för sin mycket viktiga innovation att förlägga figurerna i förgrunden och härmed öppna upp för det så kallade "utsiktslandskapet"Namnet de Cock utgör antagligen en pseudonym och senare tids konsthistoriker har ofta identifierat denne gåtfulle målare med en viss Jan van Leyen vilken skrevs in som mästare i Antwerpens Lukasgille 1503. Detaljerna kring denna gestalt är knapphändiga och en del konsthistoriker har till och med hävdat att verk tillskrivna ”de Cock” troligtvis utförts av flera olika mästare verksamma inom en och samma stil, populärt benämnd som Antwerpen-manierismen. 

Samma gåtfulla pseudonym brukar även tillskrivas en rad egendomliga träsnitt erinrande om Hieronymus Bosch vilket föranlett en del att tro att han mycket väl kan ha börjat sin karriär som lärling i Boschs verkstad. Den allra senaste tesen är dock att hans namn snarare bör identifieras med en rad olika konstnärer verksamma i leidenmålaren Cornelis Engebrechtsz efterföljd.


I den andra bilden från samma svit ser vi hur en armé av barn marscherar runt med ett stort monster som de låst in i en bur. I centrum av bilden sitter en drottning upphöjd på en tron och håller upp en spira och en flagga med korsfästelsen på. Ovanför henne hänger en inskription fritt svävande i luften med de bibliska orden: ”Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda” (Heb 11:33). Vad som står på den andra inskriptionen är jag lite mer osäker på, men jag tror att citatet är hämtat från Uppenbarelseboken och lyder i så fall som följande: ”Djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet” (Upp 20:10).

När det gäller de så kallade barnkorstågen måste understrykas att de som medverkade knappast utgjorde några värnlösa barn i traditionell mening utan snarare bestod av kringdrivande ynglingar från städernas trasproletariat vilka myndigheterna cyniskt klumpat ihop och skickat iväg på ett redan i förhand dödsdömt självmordsuppdrag. Kring dessa så kallade ”de fattigas korståg” skapades sedermera en rad legender vilka bland annat tros ha inspirerat bröderna Grimm till sin saga om råttfångaren i Hameln.

Fler verk tillskrivna Jan Wellens de Cock hittar ni här.