fredag 26 augusti 2011

Scener ur Antikrists liv


Här följer ytterligare ett inlägg på temat Antikrist. Som läsare av denna blogg säkert minns har jag redan tidigare skrivit en kortare text om detta ämne - men då med motiv hämtade från Cosmographia Universalis av Sebastian Münster. Denna gång är bilderna hämtade från en mycket vackert illustrerad antikristbok från Strasbourg kallad Des Entkrist Leben, vilken av experterna brukar dateras till 1480-1482. Jag har tyvärr inte så mycket information om denna skrift mer än att den utgivits som en så kallad blockbok och att själva grundberättelsen sannolikt härstammar från sent 1300-tal.

Boken om Antikrist trycktes ursprungligen i en rad olika versioner utförda av ständigt skiftande tryckare och illustratörer. Exemplet ovan tillhör dock tveklöst en av de allra mest fulländade i denna serie utgåvor och måste ha tett sig väldigt modern och nyskapande när den först gavs ut. Särskilt innovativt framstår det något egendomliga infallet att låta Antikrist förlösas genom kejsarsnitt. Föreställningen har - hur långsökt det än kan låta - antagligen sitt ursprung i det faktum att Uppenbarelseboken tydligt identifierade "vilddjuret i Babylon" med den romerska kejsarmakten. Kanske ville illustratören också understryka att Antikrist var av en sådan abnorm natur att han var tvungen att födas på onaturlig väg.

I ett annat fantasieggande tryck från samma blockbok ser vi hur Antikrist kastas ner och kedjas fast i avgrunden. Av framställningen i fråga verkar det som om han till sist fallit på eget grepp och störtats av sina egna trotjänare. Liknande scener återfinns även i flera äldre illustrerade manuskript.


Blockboken var en tidig form av illustrerad bok där text och bilder skurits fram i ett och samma träblock. Metoden var mycket populär i Tyskland och Nederländerna under hela 1400-talet men kom sedan under 1500-talet successivt att ersättas med mer moderna tryckmetoder. Många av dessa blockböcker var likt exemplet ovan utformade på ett sådant sätt att de rent stilmässigt påminner lite om dagens tecknade serier.

Bilderna hittade jag här.